Surinaamse poezie bij
Surinamerica

 
Happy to have you here
       

 

 
 

Start
Literatuur
Poezie
Ston oso
Zuid Africa
Fotogalerie
Odo uku

 

 
 

Gedichten

 

Trefosa

Bro 

meer

Edgar Cairo

eeejjj

Candani

Ook dit jaar

Eddy L Pinas

Waterlelie

Poriprei

Bea Vianen

 Kerkhof

Michael Sorie

xx

 

 

 

Bro - Trefossa

no pori mi prakseri noyaso,
no kari mi fu luku no wan pe,
tide mi ati trusu mi fu go
te na wan tiri kriki,farawe.
no tak'na long mi wani long gowe
fu di mi frede strei en krei nomo,
ma kondre b'bari lontu mi so te,
san mi mu du,mi brudu wani bro
na kriki-sei  dren kondre mi sa si,
pe ala sanimoro swit, lek, dya
en skreki-tori no sa trobi mi.
te m'drai kon baka sonten mi sa tron
wan p,kinso moro betre libisma,
di sabi lafu sabi tya fonfon.
			
Trefosa
 
Bro - Trefosa (vert. Michel Berchem)
stoor niet mijn denken op dit ogenblik
roep mij nu niet om waar dan ook te kijken
vandaag drijft mij mijn hart te gaan
tot aan een stille beek,ver weg
zeg niet dat ik weg vluchten wil
uit vrees voor strijd slechts en geween
maar rondom mij zoveel rumoer,
wat moet ik doen? Mijn bloed wil rust
daar bij de kreek zal ik het droom-land zien,
waar alles zoeter is dan hier
en waar geen schrikbeeld mij hind'ren zal.
Als ik teruggekeerd zal zijn, misschien ben 'k dan
Een beetje beter,ander mens geworden,
Die lachen kan,en slaag kan dragen
Trefosa
 
 
eeejj
eeejjj
eeeejjj
Pampoedoempam
mi bot'e pari
pampoedoempam
mi bot lo
na tap'watra
m'e doro
mama f'liba
goedoe goedoe
troetroe
a no ben kori mi
omoe akoni
od'ooo
odi mi de bari
brada sisa
m'sus
krobia d'a liba
m'broeroe
logologo
e bet'ogrogri
tek' joe foiki
gwe go seti
falawatra de
so kankan
kolok'ooo
kolokoe ba 
m'go
eeejj
eeejjj
eeeejjj
Edgar Cairo
 
 
 
Ook dit jaar verstrijk ik
en overschrijd ik mijn eigen grenzen
en al verstrijkend houd ik aan
en ieder aanhouden is weer verdergaan 
Zo verstrijkt de tijd die ik zelf ben  
De tijd is mij en ikzelf de tijd
Zij vestigt zich in mij en ik bivakkeer in haar
En wij verstrijken samen
Uit elkaar en in elkaar
Candani
 
 
 
 
waterlelie - Eddy L Pinas
het zachte licht
de stilte ingeschoven zon
groen en roerloos
liggen waterleliebladeren
op het bruine water
ze deinen niet als in een gedicht
over een kreek met 
groene waterleliebladeren 
op bruin boswater
zoals hier
Eddy L Pinas
 
 
 
 
Poriprei - Eddy L pinas

Dronman e dron
de fon 
den dron
de fon
de fon
fon
fon
fon
de fon den dron 
dronman e 
fon dron
ma obia ne bari 

Trotyiman e trotyi
pikipiki pikiman
e piki
span
piki
trotyiman e trotyi 
de piki
a e trotyi
de piki
a e trotyi
de piki
de piki
de piki
trotyiman e trotyi
ma obia ne bari

basi bruya 
kanti krabasi
trowe watra
switi sopi
begi
taki
taki
taki
takitaki
ma obia ne bari

fon
fon dron
pranasi trefu
fon 
fon 
fon dron
fon
fon
fon
fon dron
fon

dronfonfon
e seki pranasi
ma obia ne bari
 
 
Kerkhof
nu schreeuwen de bedorven stiltes
in de  gebarsten schelp
de kruisen wankelen en tussen
het licht en de vallende blauwe lucht
tuimelt een kinderdroom de kamer binnen
waar ze met traan in oog en witte bloemen
af gemeten word				
Bea Vianen
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Literatuur • Poezie • Ston oso • Zuid Africa • Fotogalerie • Odo uku